Finnday palveluiden käyttöehdot

1. Yleiset käyttöehdot: 

Osallistumalla tai varaamalla Finndayn palveluita tai niihin liittyviä tuotteita  hyväksyt alla esitetyt ehdot. Finndayn palveluiden ja tuotteiden hinnat löytyvät tuotteiden palvelukuvauksen alta.

2. Palveluiden varaaminen ja tilausvahvistus: 

Kun Finnday on vahvistanut varauksesi, syntyy sopimus Finndayn ja asiakkaan välillä. Internet-varauksissa saat vahvistuksen sähköpostiisi.

3. Palveluiden peruuttaminen: 

Kun haluat peruuttaa palvelun, sinun on otettava yhteyttä Finndayhin mahdollisimman pian joko sähköpostitse tai puhelimitse. Peruutamme varauksesi ja palautamme maksun, kun olemme käsitelleet peruutuspyyntösi. Peruutamattomista ajoista voidaan periä 50€ maksu.

Varauksen hinnan pidätys:

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeistilan vuoksi emme peri varausmaksuja. Älä saavu elämyksiin mikäli sinulla on oireita.

Mikäli kyseessä on sairastuminen, varaus voidaan peruuttaa ja rahat palauttaa, kun olet lähettänyt meille lääkärintodistuksen tapahtumasta. Sinun tulee toimittaa todistus Finndaylle sähköpostitse viimeistään 14 päivän kuluessa palvelun peruuttamisesta.

Finnday pidättää itselleen oikeuden muuttaa suunniteltua palvelua tarvittaessa.  Huonot sääolot, äärimmäinen kylmyys tai kuumuus tai muiden turvallisuussyiden vuoksi Finndayllä on oikeus peruuttaa palvelu. Mikäli palvelu peruuntuu Finndayn toimesta, varaus palautetaan kokonaisuudessaan. Finnday pidättää oikeuden ohjelman keskeytykseen, jos joku osallistuja nähdään mahdollisena vaaranna itselleen tai muille osallistujille. Osallistuminen palveluiden huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty. Jos osallistuja on huono kuntoinen tai fyysisesti kykenemätön liittymään palveluun, Finnday voi kieltäytyä asiakasta osallistumasta ohjelmaan.

4. Maksaminen: 

Hyväksymme yleisimmät luotto- / pankkikortit. Verkkokaupassa on mahdollista maksaa myös suomalaisilla verkkopankeilla. Emme hyväksy studiollamme käteistä. Käteistä voi käyttää aterioiden / juomien hankkimiseen palvelun aikana. Finndayn ilmoittamat hinnat sisältävät arvonlisäveron Suomen verolain mukaan, tai mainitsee erikseen mikäli kyseessä on arvolisäveroton hinta. Finnday pidättää oikeuden muuttaa hintoja, jos ylimääräisiä kustannuksia ilmenee.

5. Finndayn vastuu: 

Palvelun aikana Finnday noudattaa asianmukaisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä Suomessa sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Noudatamme normaaleja ohjesääntöjä palveluiden aikana. Finnday voidaan pitää  vastuussa vain palvelutapahtuman aikana aiheutuneista vammoista ja aineellisista vahingoista, jotka johtuvat yrityksen tai työntekijöiden huolimattomuudesta tai aikaisemmin rikkoutuneista laitteista. Finnday ei ole vastuussa mahdollisista tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat katettu asiakkaan omassa vakuutuksessa.

6. Vastuuvakuutus: 

Finndayllä on voimassa oleva yleinen vastuuvakuutus joka kattaa ruumiinvammat ja vahingoittuneen omaisuuden palvelun aikana. Noudatamme If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj vastuuvakuutuksen ehtoja.

7. Asiakkaan vastuu: 

Finnday ei ole vastuussa arvoesineiden vaurioista tai katoamisesta palvelun aikana. Tavaroista huolehtiminen on asiakkaan omalla vastuulla. Palvelun aikana osanottajana olet vastuussa tarjotuista tai lainatusta laitteistosta. Mikäli vaurioita tehdään tarkoituksella tai vahingossa tai jokin laite katoaa ohjelman aikana, Finndayllä on oikeus veloittaa aiheutuneiden vahinkojen kustannukset osallistujalta.

8. Vuokrausehdot: 

Palvelun alussa sinun tulee allekirjoitettaa vuokrasopimus, mikäli lainaat laitteita tai kalustoa Finndayltä. Sinulla on oltava voimassa oleva henkilötodistus, passi, ajokortti tai henkilökortti.

8.1 Kaluston tarkastaminen ja vuokra-aika. Vuokra-aika alkaa, kun asiakas vastaanottaa vuokrasopimuksessa mainitut välineet. Asiakas ei saa poistua ennen kuin vuokratut välineet on tarkastettu ja varmistettu, että ne ovat hyvässä ja käyttökelpoisessa kunnossa. Vuokrasopimus päättyy kun Finndayn henkilökunta toteaa tarkastuksen hyväksytyksi.

8.2 Laitteiden katoaminen. Asiakas on vastuussa korvaamaan kadonneet välineet vuokra-aikana.

8.3 Laitteiden vauriot. Asiakas on vastuussa vaurioituneista vuokralaitteista vuokra-aikana. Lukuunottamatta:

8.3.1 Sään aiheuttamat vauriot. Asiakasta pidetään kuitenkin vastuullisena mikäli hän ei ole noudattanut Finndayn ja Finndayn työntekijöiden ohjeita. (Kuten sään kestävän tiivisteiden avaaminen tai linssien irrottaminen)

8.3.2 Tyypillinen kuluminen / naarmut. Tämä sisältää kameran rungon, linssisuojuksen ja lisävarusteet. Linssipinnan naarmut ovat asiakkaan vastuulla.

8.3.3 Canon:n tai Tamron:n valmistajan takuun mukaisia toimintahäiriöitä tai vaurioita.

8.4 Vakuutus. Vuokratut laitteet ovat vakuutettu If vahinkovakuutus Oyj:n tarjoamalla kolmannen osapuolen vakuutuksella. Yllä mainitut ehdot koskevat myös vakuutusta. Vahinkotapauksessa asiakas velvoitetaan maksamaan 200€ omavastuu Finnday Oy:lle. Mikäli välineiden korjauskustannukset ovat alhaisemmat kuin omavastuu, ylimääräinen osuus palautetaan asiakkaalle mahdollisimman pian.

9. Muut: 

Finndayn palvelun aikana työntekijät ottavat valokuvia kaupungista, luonnosta, asiakkaista ja aktiviteeteista. Finnday pidättää oikeuden käyttää näitä valokuvia liiketoimininnan markkinointiin ilman erillistä kirjallista tai suullista lupaa asiakkaalta. Kaikki henkilöt, jotka haluavat, että heidän kuviaan ei käytetä tai jaeta on otettava yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteesen info@finnday.com tai ilmoittava asiasta ennen palvelun alkua.

10. Asiakkaiden valokuvat: 

Finndayn palvelun aikana asiakkaat ottavat valokuvia, jotka säilytetään Finndayn tai kolmannen osapuolen palvelimellamme vähintään 30 päivää. Asiakkaan on annettava sähköposti, jonne Finnday voi lähettää latauslinkin valokuviin. Linkki lähetetään viimeistään 7 päivän kuluttua palvelun päättymisestä. Lähetettävät kuvat ovat .JPG muodossa, emme säilytä raakakuvia.

Asiakkaat eivät saa käyttää omaa tallennusmediaa Finndayn kameroissa tai tietokoneissamme, laitteiston toimintahäiriöiden tai mahdollisesti tietoturvauhkan vuoksi. Omaa kameraa ja tallennusmediaa kierroksen aikana käytettäessä Finndayn henkilökunta siirtää kuvat palvelimelle tietoturvariskin minimoimiseksi.

11. Sovellettava laki ja toimivalta: 

Näitä käyttöehtoja säännellään ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Suomalaisilla tuomioistuimilla on toimivalta ratkaista vaatimuksiin liittyvät riidat ja kiistat. Helsingin käräjäoikeus on ensisijainen tuomioistuin vaatimuksia varten.

12. Lainvoimaisuus: 

Jos jotain näiden käyttöehtojen osaa, ehtoa tai säännöstä pidetään kelpaamattomana, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, näitä käyttöehtoja tai sen osaa ei voida pitää lainvoimaisena.